הצהרת בריאות לסדנת קרח

אתכם בקור ובחום

הריני לאשר כי אני כשיר/ה בריאותית לכניסה למים קרים (פחות מ 10 מעלות).
לא ידוע לי על בעיה לבבית או אחרת שמונעת ממני להשתתף בסדנה והנני נכנס על אחריותי הבלעדית.
טבילה באמבטיית קרח