TRX

ביחידות העילית בצבא ארה"ב עובדים עם רצועות ה-TRX בשגרה כיוון שהן מאפשרות עבודה אחידה ומקבילה על כל הגוף, ובעיקר חיזוק שרירי ליבה, יציבה ושרירי רגליים.