תודה שמילאתם הצהרת בריאות

אני מודה לכם על מילוי ההצהרה ומחכה לפגוש אתכם אצלי בקרוב מאוד.

שלכם, גדי.

גדי בתנוחת העורב